lazaristen_107h-d293216da620ecafc65b9157fef83df7

De Congregatie der Missie (Lazaristen)

Op het einde van de 19e eeuw was de politieke situatie in Frankrijk en Duitsland sterk antireligieus. In Frankrijk was het door de wetgeving van Jules Ferry aan religieuze genootschappen verboden les te geven. Dit had tot gevolg dat de Lazaristen, die vele seminaries bedienden, deze moesten verlaten. Ze zochten hun heil elders. In Duitsland was het Bismarck, die met zijn Kulturkampf, dezelfde politiek volgde.

Dit betekende een uittocht van vele religieuzen naar Nederland. Langs de zuidgrens vestigden zich congregaties uit Frankrijk en langs de oostgrens uit Duitsland.

Zo kwamen de Lazaristen in 1882 met  hun seminarie van Loos-les-Lille (Rijsel) naar Wernhoutsburg aan de  Belgische grens, gemeente Zundert.

De congregatie kocht de leegstaande pakhuizen en stallen van Van Gent en Loos. Wernhoutsburg kwam in relatief korte tijd tot grote bloei. Het seminarie was ingericht op een Franse leest, met het Frans als gebruikstaal. Misschien daardoor  was het sterk Europees. In 1914 telde het 208 studenten. Onder hen 117 Nederlanders, 61 Fransen, 7 Belgen, 6 Duitsers, 2 Zwitsers,  2 Luxemburgers, 1 Engelsman, 1 Zweed en 1 Peruaan.

Missiehuis Sint Jozef Panningen

Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog keerden bijna alle buitenlanders naar hun land terug. Na veel moeilijkheden wisten de Nederlanders het seminarie te behouden. Omdat Wernhoutsburg intussen te klein geworden was om ook nog het noviciaat en de hogere studies te herbergen, werd besloten een nieuw huis te openen. In het bisdom Roermond vond men in 1903 een leegstaand klooster in Panningen. Het kreeg de naam Missiehuis Sint Jozef. 

Vanaf het begin van zijn bestaan is dit Missiehuis in Panningen een centrum geweest van waaruit talrijke missionarissen uittrokken naar alle werelddelen.

Het Missiehuis Sint Jozef te Panningen is, na de sluiting van het Groot Seminarie, het centrale huis van de Lazaristen in Nederland. Hier zijn alle bestuurlijke en administratieve diensten ondergebracht. Sinds de Nederlandse Lazaristen vanaf 1 augustus 2015 geen zelfstandige provincie meer vormen, valt het Huis rechtstreeks onder het Generalaat in Rome.