In Memoriam Wiel Bellemakers

Geboren 6 augustus 1933 (derhalve nu 90 jaar), ingetreden bij de Congregatie der Missie (Lazaristen) Panningen op 20 september 1950, priester gewijd op 15 december 1957.

Bij de uitnodiging voor de afscheidsdienst van Wiel is zijn bijzonder rijke levensloop
als lid van de Congregatie der Missie (Lazaristen) te Panningen beschreven.
Volledigheidshalve wordt deze beschrijving hier ook geplaatst.

De Orgelkring Peel en Maas waarvan hij oprichter en bestuurslid was tot het einde toe,
heeft met verdriet kennis genomen van dit afscheid en wil haar gevoelens van diep respect
voor deze bijzondere man, met eenieder delen.

Pater Wiel Bellemakers was naast sociaal bewogen ook een muzikaal bevlogen man.
Muziek en met name de Gregoriaanse zang en de klanken van het orgel waren een deel van zijn leven. Omdat het voor hem een bijzondere inspiratiebron was, wilde hij dat steeds van harte delen met iedereen.
Bijna vanzelfsprekend was hij 11 jaar dan ook geleden de initiatiefnemer van de Stichting Orgelkring Peel en Maas.
Hij vond het belangrijk dat de burgers van de gemeente Peel en Maas en de regio door diverse activiteiten kennis zouden kunnen maken met de monumentale kapel en het monumentale
Cavaille-Coll-Mutin orgel.
Als cultuurbakens moesten deze kapel en dit orgel behouden blijven voor de gemeenschap.

Daarom waren voor hem naast alle activiteiten in die kapel, zoals de erediensten, huwelijksvieringen, doop- en afscheidsdiensten ook muzikale ontmoetingen met het orgel
als middelpunt zeer belangrijk.
Dat droeg hij uit, al die jaren dat hij een onmisbaar en zeer betrokken lid van het orgelbestuur was. Hij was zo betrokken dat hij de laatste jaren in bescherming genomen moest worden.

De Orgelkring heeft een belangrijke steunpilaar voor haar activiteiten verloren.
We zullen zijn altijd constructieve inbreng en mooie verhalen missen.
Wiel was een heel bijzonder erudiet en mooi mens.
Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor ons en alle bezoekers van de orgel- en muziekconcerten betekend heeft.

Het bestuur van de Stichting Orgelkring Peel en Maas.

 

                                                               Congregatie der Missie
(Lazaristen)
Provincialaat
Kerkstraat 8, 5981 CG Panningen     

                                                            

                                                                 ‘Mijn verlosser leeft’

                                                                      In herinnering aan

                                                               Wiel Bellemakers C.M.

Hij werd geboren te Brunssum op 6 augustus 1933, trad in bij de Congregatie der Missie (Lazaristen) te Panningen op 20 september 1950, alwaar hij priester werd gewijd op 15 december 1957.

Wiel werd benoemd voor studie kerkelijk recht in Rome waarvoor hij cum laude slaagde. In 1962 werd hij directeur van het noviciaat in Eefde en in 1966 directeur van de studenten in Panningen.

Wiel was pastoraal werkzaam voor de dekenaten Apeldoorn en Deventer vanaf 1969 en zette zich ook in voor pastorale opleidingen. In 1974 gaat hij daarnaast parttime werken voor de kerkelijke rechtbank in het Aartsbisdom Utrecht. Als officiaal reist hij door heel het land om mensen te bezoeken en beschrijft het als de grootste gave in zijn leven dat hij van zijn vele connecties leerde hoe het leven in elkaar zit, het delen van liefde, pijn, verdriet, vreugde…., hierin speelde de oecumenische kerk van Hoenderloo, waar hij 40 jaar pastoraal werkzaam was, een grote rol. Zr. Regien was zijn rechterhand. Hij was er enorm dankbaar voor.

Hij werd aangesteld voor verschillende bestuurlijke taken binnen de Nederlandse Provincie en de Congregatie der Missie.

In de loop der jaren was hij lid van de voorbereidende commissie voor de Algemene Vergadering, raadslid, overste, missie-procurator, afgevaardigde naar algemene vergaderingen en meerdere malen provinciaal.

Met grote betrokkenheid was hij werkzaam voor zijn confraters en hun werken in Nederland en het buitenland. Hij maakte vele reizen naar onze werkgebieden. Wiel was het hart van de Nederlandse Provincie.

Vaak werkte hij tot in de late avonduren voor het archief van de NL Congregatie. Hij las veel en diepte gegevens op, om verhalen tot leven te brengen van confraters en de Congregatie; dat alles verwerkte hij in hun “In memoriam”.

Het China archief had zijn speciale aandacht, het werd grondig bestudeerd, de kennis daarvan leidde tijdens zijn China reizen tot een levendige uitwisseling met Chinezen, die de Nederlandse confraters nog kenden. Wiel documenteerde alles. De China-reizen zijn van grote betekenis geweest voor de Congregatie.

Zijn gezondheid ging langzaam achteruit, maar hij bleef actief waar hij kon en hield contact met al zijn connecties. Zijn 90ste verjaardag heeft hij mogen vieren met familie en vrienden in dankbaarheid. Hij heeft nog ontzettend genoten van zijn laatste vakantie en zijn wandelingen met Liesbeth aan de Moezel.

Na een ziekenhuisopname ging het steeds verder achteruit en hij wilde niet meer opnieuw opgenomen worden. Hij liet iedereen bedanken voor de liefde, aandacht en zorg aan hem besteed. Uiteindelijk is hij rustig ingeslapen op 24 oktober 2023 in het Missiehuis.

De plechtige Uitvaartdienst wordt gehouden in de parochiekerk “Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten” , Kerkstraat 5, 5981 CD Panningen op 30 oktober a.s. om 11.00 uur, waarna de begrafenis plaats vindt op de begraafplaats ‘Heiderust’ Sevenumsedijk 22, 5984 PC Koningslust.

U kunt de afscheidsviering volgen via onderstaande link: https://www.leonvanlier.nl/content/bellemakers/
Voor aanvang van de uitvaartviering is er gelegenheid om afscheid te nemen van Wiel in het mortuarium van het Missiehuis.
Moge hij rusten in vrede.
Panningen, 24 oktober 2023
Namens de familie Bellemakers en de Lazaristen:
Correspondentieadres: Kerkstraat 8, 5981 CG Panningen

————————————————————————————–

Het laatste  concert van dit seizoen

Zondag 26 november om 15.00 uur:

Adventsconcert  met “Vocaal Ensemble Silhouet ” uit Roermond met medewerking van organist Arno Kerkhof.

Voor meer informatie zie Agenda

__________________________