Eerstvolgende uitvoering

Zondag 26 febr. 2023

Zie Agenda

Het jubileumjaar 2022 is afgesloten met een goed bezocht concert.

Bij gelegenheid waarvan Orgelkring Peel en Maas afscheid heeft genomen van Ton van den Hout.

Vanaf de oprichting van de Stichting Orgelkring Peel en Maas in 2012 heeft Ton van den Hout de voorzittersfunctie vervuld.

De toenmalige oprichters van de Orgelkring wisten dat Ton, uiteraard mede vanwege zijn bekendheid en ervaring met dit orgel tijdens zijn studietijd in Panningen, en daarnaast ook als bestuurslid van de Orgelkring Nijmegen de nodige ervaring had opgedaan in de organisatie van concerten en daarmee veel relaties had opgebouwd in de wereld van de organisten.
Ton werd toen gevraagd om de Orgelkring in Panningen verder gestalte te geven.

Dankzij de inspanningen van Ton is de Orgelkring uitgegroeid tot een stabiele organisatie met een goede structuur, zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de eigenaar van het orgel over het gebruik, onderhoud, alsmede het gebruik van de kapel.

Inhoudelijk zijn de concerten niet alleen beperkt gebleven tot louter orgelconcerten, maar heeft Ton mede aanzet gegeven tot een bredere invulling van de doelstellingen, door afwisselende c.q. gecombineerde concerten met zang, dans, film, strijk- en blaasensembles te programmeren.
Ook werden ouderen niet vergeten en in het bijzonder de educatieve Do-kids projecten voor de kinderen van de basisscholen.
In de Montgomeryzaal konden de kinderen zelf een heus orgel bouwen en vervolgens het grote Cavaillé Coll orgel bezichtigen en bespelen.

Kortom wij zijn Ton van den Hout veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij de Orgelkring Peel en Maas heeft doen groeien tot een vaste waarde in de culturele wereld van Peel en Maas en daarmee grote bekendheid heeft gegeven aan het historische orgel in de monumentale kapel van de Lazaristen.
Niet onbenoemd mag blijven dat Ton daarvoor gedurende tien jaren met grote regelmaat vanaf Nijmegen naar Panningen reed voor de concerten, stemmen van het orgel en de nodige bestuursvergaderingen.

Het huidig bestuur is Ton zeer erkentelijk dat hij heeft aangegeven om de komende tijd waar nodig het bestuur met adviezen zal ondersteunen. 

Ton bedankt en chapeau!

                             Ton van den Hout