Header foto Header tekst

Nieuws


In 2018 zijn zowel de glas in lood ramen alsook de gehele kapel gerestaureerd en heeft op 15 en 16 december de feestelijke heropening plaats gevonden. Thans is de kapel weer volledig in gebruik en kunnen de concerten in 2019 weer plaats vinden. Wij nodigen u uit om deze concerten in deze sfeervolle kapel te bezoeken. Zie Agenda.


twitter icon   Facebook  YouTube logo

Vrienden van de Orgelkring

Stichting Orgelkring Peel en Maas wil de orgelcultuur en muziek in gemeente Peel en Maas het algemeen bevorderen. Wilt u ons ondersteunen met de instandhouding van het orgel en organisatie van concerten?

Vanaf € 35,= per jaar bent u al Vriend van het Orgel.

Wij ontvangen U met uw partner graag als onze gast bij een van onze concerten (naar keuze) om met de uitvoerend organist na te praten onder het genot van een glas.

Een eenmalige gift geven kan natuurlijk ook.

Voelt u zich betrokken bij ons streven het orgel voor toekomstige generaties te behouden?

Schrijf dan naar:

orgelkringpeelenmaas@outlook.com

Per brief of telefoon kan ook:

Stichting Orgelkring Peel en Maas
Kerkstraat 8 te Panningen.
Telefoon: 077-3088777

Bankrekening: Rabobank Peel en Maas NL91 RABO 0113 4631 97