Header foto Header tekst

Nieuws


Ten gevolge van de coronamaatregelen zijn alle resterende concerten in 2020 van de Orgelkring vervallen. In de agenda ziet u het uitdagende programma voor 2021, waarvan wij hopen dat deze binnen de dan geldende maatregelen zijn te realiseren.


twitter icon   Facebook  YouTube logo

Vrienden van de Orgelkring

Stichting Orgelkring Peel en Maas wil de orgelcultuur en muziek in gemeente Peel en Maas het algemeen bevorderen. Wilt u ons ondersteunen met de instandhouding van het orgel en organisatie van concerten?

Vanaf € 35,= per jaar bent u al Vriend van het Orgel.

Wij ontvangen U met uw partner graag als onze gast bij een van onze concerten (naar keuze) om met de uitvoerend organist na te praten onder het genot van een glas.

Een eenmalige gift geven kan natuurlijk ook.

Voelt u zich betrokken bij ons streven het orgel voor toekomstige generaties te behouden?

Schrijf dan naar:

orgelkringpeelenmaas@outlook.com

Per brief of telefoon kan ook:

Stichting Orgelkring Peel en Maas
Kerkstraat 8 te Panningen.
Telefoon: 077-3088777

Bankrekening: Rabobank Peel en Maas NL91 RABO 0113 4631 97