Header foto Header tekst

Nieuws


Ten gevolge van de coronamaatregelen zijn alle resterende concerten in 2020 van de Orgelkring vervallen. In de agenda ziet u het uitdagende programma voor 2021, waarvan wij hopen dat deze binnen de dan geldende maatregelen zijn te realiseren.


twitter icon   Facebook  YouTube logo

Jaarverslag

Hier vindt u de jaarverslagen van onze stichting van de voorgaande jaren.

Jaarverslagen:

Overzicht baten en lasten: