Header foto Header tekst

Nieuws


Ten gevolge van de coronamaatregelen zijn alle resterende concerten in 2020 van de Orgelkring vervallen. In de agenda ziet u het uitdagende programma voor 2021, waarvan wij hopen dat deze binnen de dan geldende maatregelen zijn te realiseren.


twitter icon   Facebook  YouTube logo

Agenda 2018

Rond deze tijd hadden wij graag het volledige concertprogramma 2018 van de Orgelkring Peel en Maas op onze site gepubliceerd, maar willen u graag informeren, waarom dit niet mogelijk is. Begin januari is gestart met de restauratie van de glas in lood ramen in de kapel van de Lazaristen in Panningen en momenteel staat de kapel aan binnen- en buitenzijde volledig in de steigers en zijn de glas in lood ramen verwijderd en naar Tilburg gebracht voor verdere restauratie.

Aanvankelijk zou deze restauratie rond Pasen gereed zijn, maar door de gekozen werkwijze duurt de restauratie tot Kerstmis. Daarnaast worden de scheuren (t.g.v. van de aardbeving 1992) in het plafond van de kapel ook gerepareerd en wordt de gehele kapel geschilderd. Dat betekent dat het reeds volledige geplande concertprogramma 2018 van de Orgelkring geen doorgang kan vinden en zijn alle organisten en andere deelnemers helaas afgezegd moeten worden.

Voor belangstellenden informeren wij u dat op zondag 22 april 2018 van 14.00-16.00 uur een open dag wordt gehouden en dan kunt u alle details van de restauratie bekijken en zijn er rondleidingen. U bent van harte welkom.

Als alles volgens plan zal verlopen, hopen wij nog voor Kerstmis, een feestelijk heropeningsconcert te kunnen houden en zullen wij t.z.t. daarover berichten.

Stichting Orgelkring Peel en Maas