Header foto Header tekst

Nieuws


Ten gevolge van de coronamaatregelen zijn alle resterende concerten in 2020 van de Orgelkring vervallen. In de agenda ziet u het uitdagende programma voor 2021, waarvan wij hopen dat deze binnen de dan geldende maatregelen zijn te realiseren.


twitter icon   Facebook  YouTube logo

17 augustus Open orgeldag

Orgelliefhebbers maken kennis met het Cavaillé-Coll Mutin orgel in het kader van Orgelfestival Limburg 2013.
Liefhebbers krijgen de gelegenheid zelf op het orgel te spelen.
Toegang: gratis
Reservering speeltijd via SOL.