Header foto Header tekst

Nieuws


In 2018 zijn zowel de glas in lood ramen alsook de gehele kapel gerestaureerd en heeft op 15 en 16 december de feestelijke heropening plaats gevonden. Thans is de kapel weer volledig in gebruik en kunnen de concerten in 2019 weer plaats vinden. Wij nodigen u uit om deze concerten in deze sfeervolle kapel te bezoeken. Zie Agenda.


twitter icon   Facebook  YouTube logo

17 augustus Open orgeldag

Orgelliefhebbers maken kennis met het Cavaillé-Coll Mutin orgel in het kader van Orgelfestival Limburg 2013.
Liefhebbers krijgen de gelegenheid zelf op het orgel te spelen.
Toegang: gratis
Reservering speeltijd via SOL.